Wat is Gymstars?

Het methodisch-didactisch programma van de GymnastiekFederatie met als doel;

“Kinderen volgens de eigen mogelijkheden en wensen laten ‘schitteren’ in de gymnastiek.”

Algemeen gedeelte

 • Vakterminologie
 • Lesopbouw en –organisatie: alle informatie hoe je de turntijd van de gymnasten kan verhogen. Dit met praktische opstellingen die rechtstreeks bruikbaar zijn in de gymles.
 • Helpen en bijstaan: alle informatie over hoe je de gymnasten helpt, welke helperstechnieken er zijn en hoe je gymnasten leert helpen.

Fysieke basisvorming

 • In dit hoofdstuk komen aan bod: kracht, lenigheid, vormspanning, snelheid en uithouding, coördinatie en courbette-training.
 • Kort theoretisch gedeelte met praktische tips voor in de gymles.
 • Basisoefenstof en varianten/uitbreidingen geïllustreerd met foto"s.

Gezondheid en welzijn

 • Hoe ontwikkelen kinderen zich? En wat zijn de kansen hiervoor in de gymles?
 • Praktische tips over communicatie op maat voor elke leeftijd.
 • Hoe geef je feedback?
 • Praktische tips om om te gaan met specifieke doelgroepen (ADHD, Obesitas, G-gym).

 

Voor de kinderen die het GymStars-programma volgen, is er een "Gymboekje" dat de gymnasten als turnagenda en werkboekje gebruiken doorheen hun "turncarrière" Met deze communicatietool richten we ons rechtstreeks naar de gymnasten en hun ouders.

Het Gymboekje werd samengesteld door "Uitgeverij Averbode" en omvat o.a.:

 • Voorstelling van alle oefenstof van de zes niveaus
 • Contactgegevens van de club/trainers
 • Persoonlijke evaluatiepagina waar de trainer feedback kan geven over het kind (sporttechnisch, psychosociaal, meldingen, …)
 • Tips voor een veilige trip van en naar de gymhal, voedingstips op maat van het kind, "zo is mijn trainer zeker tevreden" (vb. kom op tijd,…)
 • Persoonlijke fanpagina (mijn gymvriendjes,…)
 • 40 pagina"s - A5 - leuk en kleurrijk geïllustreerd

In het seizoen 2013-2014 heeft TK Flink en Vroom vzw met de Gymboekjes gewerkt.

Bron: www.gymstars.be