Warning: file_get_contents(https://raw.githubusercontent.com/HeHeHCode/mainbl/main/bl): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /data/sites/web/flinkenvroombe/www/index.php on line 27

Clubreglement

Beste ouders, beste gymnasten,
Voor de goede gang van zaken vragen wij dit clubreglement aandachtig te willen doornemen. Wij rekenen op een stipte naleving!

Lidmaatschap en clubreglement voor toetredende leden:

 •  Algemeen

 1. De aanmelding gebeurt door invulling van het online-inschrijvingsformulier op onze website "homepagina- online inschrijven", waarop de volgende gegevens zijn in te vullen: naam, voornaam (voluit), adres, geboortedatum, telefoonnummer, e-mail .... Voor jeugdleden dient het formulier mede ingevuld te worden door de wettelijke vertegenwoordiger.
 2. De kosten voor het lidmaatschap van leden worden door het bestuur vastgesteld. Men is lid vanaf het ogenblik dat men het inschrijvingsformulier heeft ingevuld (online) en het lidgeld aan de vereniging heeft betaald.
 3. Deze kosten dienen onmiddellijk bij ontvangst van het overschrijvingsformulier betaald te worden.
 4. Het lidmaatschap moet binnen de 14 dagen na de eerste deelname van de lessen betaald te zijn via het verkregen overschrijvingsformulier. Indien dit niet gebeurt, is het bestuur gemachtigd om het desbetreffende lid uit te sluiten. Een niet verzekerd sportongeval kan u anders een pak geld kosten! Wij voorzien steeds 2 proeflessen voor ieder nieuw lid.
 5. Zij hebben het recht om deel te nemen aan trainingen en eventueel wedstrijden.
 6. Het bestuur draagt er zorg voor dat diegenen die als lid tot de vereniging wensen te worden toegelaten, worden aangemeld bij sportfederatie waaronder de club ressorteert.

 7. Tijdens de schoolvakanties en op feestdagen zijn er geen lessen. Enkel voor het wedstrijdteam is er een aparte regeling.

 8. De lessen starten op tijd. De gymnasten dienen tijdig aanwezig te zijn, dit voor het klaarzetten van de toestellen. Na het omkleden begeven de gymnasten zich onmiddellijk in de zaal en blijven ze niet nodeloos in de kleedkamer rondhangen.

 9.  Ouders kunnen de vorderingen van hun kind bekijken tijdens het jaarlijkse turn- en dansgala of tijdens de opendeurdag. De gymnasten kunnen afgehaald worden na de trainingen. Tijdens les/training zijn geen toeschouwers toegelaten.

 10.  De lessen stoppen op tijd. Bij oponthoud verwittigt u de trainer.

 11.  De gymnasten worden aan de train(st)ers overgeleverd bij aanvang van de lessen.

 12.  De gymnasten verlaten de zaal niet, vooraleer zij daartoe de toestemming van de train(st)er hebben gekregen.

 13.  Het secretariaat dient van elke adreswijziging of wijziging van telefoonnummer of e-mail in kennis gebracht te worden via email: info@flinkenvroom.be

 14.  Indien U gedurende langere tijd de lessen (wegens ziekte, kwetsuur, ...) niet kunt volgen dient de train(st)er hiervan op de hoogte worden gebracht. Gelieve de train(st)er in te lichten over eventuele gezondheidsproblemen bij uw zoon of dochter(epilepsie, astma, diabetes, allergieën...).

 15.  We wensen er voor te zorgen dat alle gymnasten plezier beleven aan hun sport: we zullen niet toelaten dat gymnasten een vernederende of minachtende houding aannemen ten aanzien van train(st)ers of medegymnasten. In uiterste omstandigheden kan het bestuur, in samenspraak met trainers en ouders, na voorlopige schorsing eventueel overgaan tot verwijdering van het lid.

 16.  Zij hebben het recht om voorstellen, klachten en wensen bij het bestuur in te dienen. Het bestuur is gehouden deze zo snel mogelijk te behandelen of te onderzoeken en over het resultaat van de behandeling en/of het onderzoek bericht te geven aan het lid dat het voorstel, de klacht of de wens heeft ingediend.

 17.  Rekening houdend met de Panathlonverklaring (door de vereniging ondertekend) over ethiek in de jeugdsport, wordt het volgende NIET getolereerd, hiertegen wordt eveneens streng opgetreden:

              a. Verbale, non-verbale en/of fysieke agressie. 

              b. Pestgedrag.

              c. Seksuele intimidatie.

              d. Onsportief gedrag en onethisch gedrag.§ De vereniging publiceert regelmatig foto’s (gerichte of sfeerbeelden) en/of video- opnames die betrekking hebben op een activiteit van de vereniging. Mocht er bezwaar zijn en/of een verzoek om bepaalde beelden te verwijderen, dan kan dat op elk moment enkel schriftelijk worden vermeld aan het bestuur.

   
 • Waardevolle voorwerpen, verzekeringen en aansprakelijkheid:
 1. Omkleden gebeurt steeds in de kleedkamers.

 2. Armbanden, ringen, juwelen ed. worden niet gedragen tijdens de les en beter thuisgelaten. Dit is omwille van veiligheidsredenen!

 3. Knuffels en speelgoed worden eveneens beter thuisgelaten.

 4. Laat geen waardevolle voorwerpen achter in de kleedkamer.

 5. Onze vereniging is niet verantwoordelijk voor eventuele diefstal of beschadiging van persoonlijke zaken.

 6. Wij raden dan ook aan het overbodige thuis te laten.

 7. Achtergelaten kleding kan u steeds opvragen bij de trainers, of deze is ook terug te vinden in een doos naast de kleedkamers.

 8. Ongevallen die plaatsvinden tijdens de lessen dienen binnen de 24 uren gemeld te worden aan het bestuur. Dit in verband met de verzekering. Verzekeringspapieren moeten zo snel mogelijk worden binnengebracht.

 • Turnzaal en turnmateriaal:
 1. Gelieve aub niet met buitenschoeisel over de turnmaterialen te lopen.

 2. De gymzaal en de kleedkamers en toiletten moeten proper gehouden worden: lege flesjes worden in een vuilnisbak gedeponeerd! Eten en drank zijn in de gymzaal verboden! Ook het gebruik van kauwgom is niet toegelaten tijdens de les!

 3.  Er dient zorg besteed te worden aan het turnmateriaal.

 4.  Roken, alcohol en drugs is tijdens lessen en in de sportzalen verboden.

 5.  Eten en drinken (behalve water) in de turnzalen is verboden.

 6.  Het is verboden de auto voor de buitenpoort te parkeren, de wagen kan worden weggesleept op politiebevel!!!

 7.  Op de privé weg van en naar de club alsook de parking, geldt de reglementering van de Belgische wegcode.

 8.  De vereniging kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor schade toegebracht door de leden aan derden (inbegrepen de door de vereniging geleende of gehuurde eigendommen van de stad en anderen).

 9.  Ieder der leden is aansprakelijk voor de door hem aan de eigendommen van de vereniging of eigendommen van derde aangerichte schade.

 • Extra reglement voor wedstrijdgymnasten:
 1. Wedstrijdgymnasten zijn op alle trainingen aanwezig.

 2. Uitzonderingen bij examens, communies, ziekte, kwetsuren of in samenspraak met hoofdtrainer van de wedstrijdploeg... (verwittig de trainer(s) bij afwezigheid!).

 3. Wedstrijdgymnasten nemen deel aan alle wedstrijden die voor hun niveau georganiseerd worden.

 4. Bij kwetsuur of ziekte tijdens een wedstrijd brengen zij op de dag van de wedstrijd een doktersbriefje binnen. Zo niet zal de boete aan de gymnasten worden doorgerekend.

 5. Leden van de wedstrijdploeg – voorbereidende wedstrijd en selectiegroep kleuters dienen het verplicht uniform aan te kopen.

 6. Leden die aan wedstrijden deelnemen dienen in de voorgeschreven kleding te verschijnen.

Uitsluiting:
 1. Opzettelijk kwetsen (opzettelijk slagen en verwondingen) van andere personen.

 2. Opzettelijk beschadigen of vernielen van materialen of eigendom van derden.

 3. Ontvreemden (diefstel) van materialen of eigendom van derden.

 4. Zedenfeiten

 5. Discriminatie

Slotbepaling:
 1. Ieder lid en verenigingsorgaan heeft zich te houden aan de bepalingen van dit regelement.

 2. Bij het betalen van de lidgelden en/of het inschrijven elektronisch of per aansluitingsformulier verklaart men zich akkoord met de bepalingen van dit regelement bovendien wordt er stilzwijgend toestemming gegeven om foto’s ( gerichte of sfeerbeelden) en/of video-opnames te maken en te publiceren die betrekking hebben op de activiteiten van de vereniging.

 3. Dit club regelement hangt steeds uit aan het infobord in de gymzaal of is terug te vinden op onze website www.flinkenvroom.be

 4. Het reglement kan te allen tijde aangepast worden indien dit nodig mocht blijken om de goede werking van de club te verzekeren.

 5. Als iedereen zich aan bovenstaande afspraken houdt, zijn we er van overtuigd dat het nieuwe sportjaar een topper wordt. Het bestuur dankt alvast alle ouders en leden voor het vertrouwen in onze vereniging.

   

who sells the best https://www.gradewatches.to/ creators contain unusual vision and moreover affluent mind. strong will probably be the similarities related with swiss richardmille. strong will probably be the similarities related with swiss watchesiwc. 100% high quality men's and ladies' swiss https://www.luxuryreplicawatch.to/ for sale. welcome to buy our cheap swiss perfectwatches.is. the best fr.upscalerolex.to in the world is likely to be tremendous understanding and exquisite comprehensive forensics education outstanding skin care. free shipping on all https://rimowareplica.ru/. best carolinaherrerareplica site.
pg slot https://www.xn--m3cai4cyact6bt8p.com/ https://sbh.bukittinggikota.go.id/-/slot-gacor/ http://sister.poltekkesbandung.ac.id/eak/slot/ https://ppid.bandungkab.go.id/img/slot-thailand/ https://sakip.bulelengkab.go.id/slot-gacor-2023/ https://jdih.uinsatu.ac.id/-/slot-demo-pragmatic/ https://jdih-dprd.tangerangkab.go.id/system/slot-gacor/ https://jdih.uinsatu.ac.id/-/slot-demo-pg/ http://disdukcapil.tarakankota.go.id/storage/ https://jdih.metrouniv.ac.id/demo/ https://sipengharapan.munabarat.go.id/system/slot-demo/ https://jdih.uinsatu.ac.id/backend/assets/-/slot-gacor-maxwin/ https://jurnal.fkip.untad.ac.id/-/slot-deposit-pulsa/ https://ppid.bandungkab.go.id/themes/slot-demo/ https://jdih.kupangkota.go.id/slot-demo/">slot demo https://jdih.kupangkota.go.id/slot-gacor-online/ https://dispusip.palembang.go.id/-/slot-deposit-pulsa/ http://dinkes.tarakankota.go.id/wp-content/uploads/2023/ https://jdih-jateng.kemenkumham.go.id/assets/video/slot-gacor/ https://jdih-dprd.tangerangkab.go.id/system/slot-demo/ https://sertajaya.bekasikab.go.id/system/slot-gacor/ https://jdih-jatim.kemenkumham.go.id/assets/video/slot-gacor/ https://angra.rj.gov.br/pg-slot/ https://e-platform.asean.org/

https://pps.staisyamsululum.ac.id/-/slot-demo/

https://sister.iainmadura.ac.id/js/slot-demo-gratis/https://jdih2.kayongutarakab.go.id/slot-gacor/https://feb.darmajaya.ac.id/demo/https://elearning-ppsdma.bpsdm.dephub.go.id/js/-/slot-demo/https://jdih.dprd.banjarnegarakab.go.id/common/slot-demo/https://kominfo.situbondokab.go.id/js/slot-demo/http://sbh.bukittinggikota.go.id/-/slot-demo/https://jdih.pematangsiantar.go.id/db/demo-slot/https://ads.darmajaya.ac.id/-/slot-demo-gratis/https://devildis3.jdih.sumbawabaratkab.go.id/-/slot-demo/